I Phuak Baa Running Gang

โครงการวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

  


ทต.วิชิต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในเขตตำบลวิชิต ขอเชิญเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม โครงการวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

จุดปลอยตัว ณ สวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะทาง
ได้แก่ ฟันรัน 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 250 บาท
และมินิมาธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท
– ถ้วยรางวัล (ชาย) ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-10 ทุกรุ่น
– ถ้วยรางวัล (หญิง) ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-7 ทุกรุ่น
– รางวัล Over All ชาย/หญิง ทุกประเภท ลำดับที่ 1-5 ท่านแรก
* มินิมาราธอน (ชาย/หญิง)
Over All 1 / 2,000 บาท
Over All 2 / 1,500 บาท
Over All 3 / 1,200 บาท
Over All 4 / 1,000 บาท
Over All 5 / 800 บาท
* ฟันรัน (ชาย/หญิง)
Over All 1 / 1,500 บาท
Over All 2 / 1,200 บาท
Over All 3 / 1,000 บาท
Over All 4 / 800 บาท
Over All 5 / 500 บาท

– รางวัลแฟนซี 10 รางวัล

รายละเอียดการรับสมัคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 18,25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 19.00 น.
ณ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
☎โทร. 076-525-100 ต่อ 170-173 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ วิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่14

Comment about the matter : โครงการวิชิตมินิมาราธอน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563