I Phuak Baa Running Gang

แบบเสื้อ Finisher 32km 65km

  


ก่อนจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (11.มค.2563) ขอโชว์แบบเสื้อ Finisher ระยะ 32กิโลเมตร และ 65 กิโลเมตร กันก่อนนะ สมัครให้ทัน+วิ่งให้จบ …มาเถอะ อยากให้

แนวความคิดในการออกแบบ
1.ใส่ความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ด้วยลายปาเต๊ะ ลายผ้าพื้นถิ่นภาคใต้แถบคาบสมุทรมาลายู ไปถึงอินโดนีเซีย ปรับให้ทันสมัยขึ้น แต่ยังมีกลิ่นอายความเป็นภาคใต้
2.ตัวหนังสือ Finisher เป็นอักษรตัวเขียนมือ ได้แรงบันดาลใจจากลายเส้นจากปากกาเขียนทียน (จันติ้ง) ที่ใช้เขียนลวดลายในผ้าบาติก

** แบบเสื้ออาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสมภายหลัง **
ส่วนใครที่อยากมีส่วนร่วมในการเลือกแบบเสื้อ finisher 15 km  คลิ๊กร่วมโหวต

Register open on 11 January 2020 9.08am

เปิดรับสมัครพร้อมกัน UltraTrailPhuket​ 2020

Comment about the matter : แบบเสื้อ Finisher 32km 65km