I Phuak Baa Running Gang

หมอภูแก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 Phuket Healt Seris Run

  


โรงพยาบาลภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต สานต่อความสำเร็จ โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง จัด หมอภูเก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด วิ่ง4 ซีย4 เส้นทางสู่เส้นชัยสุขภาพดี”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ ผู้บริหารจากโรงพยาบาลภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลตีบุก โรงพยาบาลมิชชั่น และโรพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และ คณะสื่อมลชนในโอกาสข้ร่วมงานแถลงข่ว “หมอภูแก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 Phuket Healt Seris Run Season 2” ภายใต้แนวคิด “วิ่ง 4 ซีวี่ย์ 4 เส้นทาง สู่เส้นชัยสุขภาพดี” ณ ห้องประชุมเขาพระแหว ชั้น5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์เฉลิมพษ์ สุคนธผล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นายแพทย์เฉลิมพษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่วถึงความสำเร็จของ งานหมอภูเก็ตชวนวิ่งปีที่ 1 ว่า “โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง Phuket Health Series Run วิ่งวัดใจ วัด BM9 เดือน 9กิโล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2561 ถึง 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่นมานั้น เป็น กิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการหมอชวนวิ่งของแพทยสภา โดยมีสำนักงานสรารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลปตองร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักวิ่งเข้า ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11,776 ราย และนับเป็นเรื่องนยินดีที่การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งจำนวน 185 ชมรม หน่วยงานในท้องถิ่น 191 องค์กร และยังมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกว่อีก 100 องค์กร จึงถือเป็นโครงการที่จุดประกายให้ชาวภูเก็ตได้หันมาออกกำลัง กาย เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่ประชาชน ในปีนี้จึงเป็นการส่งต่อความร่วมมือจากโรงพยาบาล ภาครัฐสภาคเอกชน เกิดเป็นโครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 Phuket Health Series Run Season2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563- 27 กันยายน 2563 ภายใต้แนวคิดวิ่ง 4 ซีรีย์ 4 เส้นทาง สูเส้นชัยสุขภาพดี”

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงที่มาของการจัด โครงการในปีนี้ว่ “จากความสำเร็จของงานหมอภูเก็ตชวนวิ่งปีที่ 1 นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐจึงได้เกิดแนวคิดที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ไปยังโรงพยาบาล ภาคเอกชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลมิชชั่น และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จึงถือได้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะเป็นจังหวัดแรกของ

ประเทศไทยที่สามารถจัดโครงการหมอชวนวิ่งได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 4 Series ดังนี้
-Series 1 “Siriroj Run for Health Run For Chariy” โดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
-Series 2 “Dibuk Health for Al” โดยโรงพยาบาลดีบุท
-Series 3 “Mission Charity Run” โดยโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
-Series 4 “Bangkok Hospital Phuket Heart Running วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน”
โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลภาคเอกชนจังหวัดภูก็ต จะกล่าวเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดของงาน” นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กล่าวถึง Series 1 ว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีของโรงพยาบาล นับเป็นโอกาสพิเศษที่ โรงพยาบาล จะได้มอบสิ่งดี ๆ และตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ มาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชาวภูเก็ต เน้นการดูแล สุขภาพเชิงป้องกัน ดังนั้นในปี 2563 นี้ โรพยาบาลยังคงสานต่อแนวคิดดังกล่าว ตัวยการจัดการ แข่งขัน Sriro Run for Health Run for Charily Mini Marathon ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติอัน สูงสุดของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ และที่พิเศษเพิ่มขึ้นในปีนี้การแข่งขันรายการดังกล่าวได้ เข้าร่วมเป็น 1 ในซีรีย์ของรายการหมอชวนวิ่ง Phuket Health Series Rn โดยมีสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นจ้าภาพหล้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ใน ปีที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 1,700 คน โดยรายได้จากค่าสมัครนำขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการแข่งขัน Siriro Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็น ซีรีย์แรกของรายการหมอชวนวิ่ง มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่จะครบ 1,700 คน ไชสันทางกาวิ่งบริเวณย่านเมืองเท่าภูเก็ต โดยแบ่งการแข่งซัน
ออกเป็น 4 ประเภท Family Ruท ระยะทาง 3 กิโลเมตร ด่สมัคร 950 บาทสำหรับ 3 ท่าน, ประเภท Fun Run ชาย-หญิง ระยะทาง 6กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท, ประเภท Mini Marathon ชาย-หญิง ระยะทาง 12 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท และประเภท VIP คาสมัคร 1,500 บาท”

นายแพทย์พิริยะ อริสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก กล่าวถึง Serles 2 ว่า “ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้จัดรายการวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล DibuKHeathy Run 2018 “วิ่งปลด(นิ้วล็อค” ขึ้น เพื่อนำรายได้มอบให้แก่ผู้ปวยที่ทำการฝ่ตัดรักษาโรคนิ้วล็อก และในปีนี้โรงพยาบาลได้รับความ ไว้วางใจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นหนึ่งในเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งจะอยู่ใน Series ที่ 2คือ “Dibuk Health for Al” กำหนดจัดในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ระยะการวิ่งแบ่ง ออกเป็น 3.5 กิโลเมตร 7 กิโลเมตร และ 15 กิโลเมตร โดยค่าสมัครแบ่งออกเป็น 300 บาท, 350 บาท และ 450 บาท ตามลำดับ ใช้ส้นทางการวิ่ง ณ ขื่อนบางวาด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับชมความอุดมสมบูรณ์ของป่า บรรยากาศที่ร่มรื่น และรายล้อมไปด้วยธรมชาติ โดยในปีนี้รายได้ที่เกิดจากการ จัดงานวิ่งหลังหักค่ใช้จ่าย ทาง โรงพยาบาลจะนำมอบให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ปวยที่ขาดแคลนต่อไป”
คุณพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูก็ตกล่าวถึง Series 3 “นับเป็นการจัดปีที่ 2 ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ใช้ชื่อว่า Mission Charity Run จัดขึ้นใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณเขาพระแหว โดยเป็นเส้นทางธรรมชาติ ชมทิทัศน์ภูเขาสูงชันกำามกลางน้ำตก
ในอุทยานแห่งชาติเขาพระแหว ตลอดจนความท้ทายในกาวิ่งสู่เนินวัดใจ ซึ่งระยะการวิ่งแบ่ง ออกเป็น 4 กิโลเมตร 8กิโลเมตร และ 18 กิโลเมตร โดยคสมัครแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 300 บาท, 450 บาท และ 500 บาท โดยรายได้จากหารจัดงานวิ่งจะนำไปสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และบริจาคให้แก่มูลนิธิคริสเตียนมดิคอลของเซเวนธ์เดย์แอดเวนติสท์” นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกล่วถึง Series 4 ว่า “สำหรับซีรี่ย์สุดท้าย ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตใช้ชื่อว่า Bangkok Hospital Phuket Heart Running วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยการวิ่ง FunRun 5 กิโลเมตร, 9กิโลเมตร และ Hal Marathon 21 กิโลเมตร กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น.จุดสตาร์ทและเส้นชัย ณ บริเวณหนองน้ำในหาน โดยค่าสมัครแบ่งออกเป็น 350 บาท, 450 บาท และ
600 บาท ตามลำดับ และเพื่อเป็นการปิดท้าย Seaรon อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมีการใช้เส้นทางการวิ่ง ที่ท้าทายและสูงชัน ร่วมกับระยะของการวิ่งที่ไกลกว่า Seres อื่น ๆ ทำให้ใน Series 4 นี้ ต้องให้ ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นพิเศษ ดังนั้นตลอดเส้นทางการ
วิ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจจากศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฟ้า, นักวิทยาศาสตร์การกีฬ จากศูนย์เวชศสตร์การกีฬและการฝ่าตัตสองกล้องในข้อ ร่วมกับพยาบาล

วิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง โดยความพิเศษของซีย์นี้ ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มให้มี

หน่วยปฐมพยาบาลและเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวจชนิดอัตโนมัติ (AED) ในกิโลเมตรที่ 5, 10 และ 16 รวมถึงจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่าง ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงถือได้วทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมความพร้อมที่เทียบเท่า มาตรฐานในระดับสากล โดยรายได้หลังหักค่ใช้จ่าย จะมอบให้ศูนย์หัวใจอันดามัน โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้ปวยโรคหัวใจต่อไป” ผู้ที่สนใจสมัครวิ่งสามารถสแกน QR Cde เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม หรือติดต่อไป ยังโรงพยาบาลผู้จัดแต่ละชีรี่ย์ได้โดยตรง

Comment about the matter : หมอภูแก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 Phuket Healt Seris Run