I Phuak Baa Running Gang

Run for Life Home Mini-Marathon 2020

  


วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการระดมทุน เพื่อช่วยเพื่อเหลือแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV/AIDS และจัดงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลตามโครงการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการเป็นกระตุ้นการพัฒนาชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่เกาะสิเหร่ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนและพร้อมใจกันช่วยแก้ไขและพัฒนาพื้นที่สร้างความสามัคคี ความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นความสำคัญด้านการออกกำลังกาย มีความใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นสำคัญ
วิ่งระยะทาง 6 กม./ 6 km. Fun Run ค่าสมัคร 400 THB

วิ่งระยะทาง 11.3 กม./ 11.3 km. Mini Marathon ค่าสมัคร 400 THB
สำหรับ VIP / 1000 THB ทุกระยะประกวดวิ่งแฟนซี

เปิดรับสมัครแล้ว – จำนวน 1500 ท่านเท่านั้น
การจัดงาน – อาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2563
เวลาปล่อยตัว – มินิมาราธอน 06.00 น. ฟันรัน 06.15 น.
เริ่มสตาร์ทที่ – ณ. ภูเก็ต บ๊อกซิ่ง สเตเดี่ยม Phuket Boxing Stadium แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่

ติดต่อเราได้ที่ 089-2056301 – 086-0979427 หรือ info@Ihpf.org


ตัวอย่างเสื้อวิ่ง มินิมาราธอน 11.3 ก.ม


ตัวอย่างเสื้อวิ่ง ฟันรัน 6 ก.ม


ตัวอย่างเสื้อวิ่ง วีไอพี

ตัวอย่างเสื้อวิ่ง วีไอพี ตัวอย่าง เหรียญรางวัล มินิมาราธอน/ฟันรัน

 

ตัวอย่าง ถ้วยรางวัล

ประเภทการแข่งขัน และรุ่นอายุ

78258200_1434966486656143_4170664049031249920_n_1

ตัวอย่าง รางวัลประกวดนักวิ่งแฟนซี

เส้นทางวิ่ง มินิมาราธอน/ฟันรัน

กำหนดการ

ตัวอย่าง บิบ/BIB

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งและลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุได้ที่ https://pages.amot.in.th/?campaign=RUN_BANLIF&affiliate=b4a6583e42

Tags :

Comment about the matter : Run for Life Home Mini-Marathon 2020