I Phuak Baa Running Gang

จัดแข่งมินิมาราธอน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ” หารายได้ซื้อมินิโพ้ถ้องให้โรงเรียนบางเหนียว

  


ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จับมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดแข่งขันมินิมาราธอนการกุศล “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ ครั้งที่ 3 PHUKET OLD TOWN RUN” เพื่อหารายได้พัฒนาการศึกษา พร้อมจัดซื้อรถมินิโพถ้องไว้ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น

เมื่อเวลา 15.00 วันนี้ (24 พ.ย.) ที่บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย น.ส.อโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นางวิสา จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นายปนัสย์ พุกโพธิ์ผู้จัดการสาขา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต นายวีรศักดิ์ มโนสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และ น.ส.พรยมล ขรรค์วิไลกุล ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รุ่นที่ 9 ร่วมแถลงข่าว “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ Phuket Ole Town Run มินิมาราธอนการกุศล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ครั้งที่ 3”

โดยการจัดงานแข่งขันมินิมาราธอนการกุศล “ วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ Phuket Ole Town Run ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค.2558 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เพื่อหารายได้ในการพัฒนาการศึกษา พร้อมจัดซื้อรถมินิโพถ้องไว้ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งทางโรงเรียน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน

นอกจากนั้น กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และคณะกรรมการโรงเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลายมากขึ้นด้วยการแข่งขัน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ Phuket Ole Town Run ครั้งที่ 3” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 เริ่มปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 4 กิโลเมตร ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ทั้ง 2 ประเภท)

สำหรับรางวัลประกอบด้วย ถ้วย Overall รุ่นมินิมาราธอนชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลของ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนรุ่นฟันรัน ก็จะได้รับถ้วยรางวัลของ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นอกจากนี้ ในรุ่นมินิมาราธอน ยังมีถ้วยรางวัลสำหรับชาย อันดับ 1-10 และหญิง อันดับ 1-5 รวมทั้งเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 400 ท่านแรก ส่วนฟันรัน มีถ้วยรางวัลสำหรับชาย อันดับ 1-7 และหญิง อันดับ 1-5 รวมทั้งเหรียญที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 600 ท่านแรก พร้อมเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรยมล ขรรค์วิไลกุล ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รุ่นที่ 9 โทร.08-1370-1860 และฝ่ายบริหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โทร.0-7621-1463 หรือ 0-7622-3519

Comment about the matter : จัดแข่งมินิมาราธอน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ” หารายได้ซื้อมินิโพ้ถ้องให้โรงเรียนบางเหนียว