I Phuak Baa Running Gang

น้องไข่นุ้ยและทีมงานประกาศ “ยกเครื่อง Phukethon 2020”

  


เพื่อที่จะทำให้ Phukethon มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ ทางผู้จัดฯ และทีมงานรับฟังทุกปัญหาเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของนักวิ่งพวกเราได้สำรวจ เก็บข้อมูล และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง พร้อมข้อดีข้อเสียของงาน Phukethon จากทั้ง 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาวางแผนการจัดงานในปี 2020 ให้มีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้นักวิ่งมั่นใจได้ว่า Phukethon 2020 จะลดความเสี่ยงจากข้อบกพร่องที่ผ่านมาให้มากที่สุด โดยมีแนวทางการ “ยกเครื่อง Phukethon 2020” ในทางปฏิบัติหลังจากการประชุม Post Brief ของคณะทำงานทุกทีม ดังนี้

1. “แยกระยะการแข่งขันหลักออกเป็น 2 วัน” โดย 10K จะจัดในวันเสาร์
และ 21K , 42K จะจัดในวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการกระจาย
จำนวนนักวิ่งแต่ละระยะ เพื่อลดปริมาณนักวิ่งบนท้องถนน
.
2. เพิ่มจำนวนกรวยและรั้ว ในการควบคุมเส้นทางมากขึ้นเป็น 2 เท่าทุกระยะ
.
3. “เพิ่มเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมเส้นทาง” โดยแบ่งการดูแลเป็นโซน
และการควบคุมพิเศษตามซอยต่าง ๆ รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น และลึกขึ้น โดยจะจัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ
เพื่อทำความเข้าใจเส้น
ทางการสัญจร เพื่อหลีกเลี่ยงระหว่างการแข่งขัน
.
4. นำเสนอให้จังหวัดภูเก็ตประกาศ Car Free Day ตามระยะ
หรือเส้นทางวิ่งที่ผ่านชุมชน ดังนี้ เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์
.
5. วางแผน “ PERFECT HYDRATION PLAN”
– การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ Hydration ล่วงหน้า และฝึกซ้อมการเสิร์ฟ และการช่วยเหลือนักวิ่งระหว่างทาง
กับทีมอาสาสมัคร อย่างน้อย 1 เดือนก่อนแข่งขัน
– วางแผนระบบการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ Hydration ก่อนเริ่มการแข่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นทีม และเป็นโซน พร้อมกับการควบคุมการติดตั้งด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบกลุ่ม อาทิ Line
– จัดเตรียมอุปกรณ์ Hydration เพื่อรองรับนักวิ่งต่อ 1 สถานี 3-5 เท่า ของจำนวนนักกีฬา อาทิ นักวิ่ง 10,000 คน ต่อสถานี จัดเตรียมแก้วน้ำอย่างน้อย 30,000-50,000 แก้ว
– เพิ่มเจลระยะ Half Marathon 3 จุดเป็นอย่างน้อย และ Full Marathon 5 จุดเป็นอย่างน้อย พร้อมกำหนดปริมาณอย่างน้อย 3 เท่าของจำนวนนักวิ่ง
– เพิ่มผลไม้ กล้วย แตงโม และฟองน้ำ ระยะ Half Marathon จำนวน 4 จุดเป็นอย่างน้อย และ Full Marathon 6 จุดเป็นอย่างน้อย พร้อมกำหนดปริมาณอย่างน้อย 3 เท่าของจำนวนนักวิ่ง
.
6. เพิ่มทีมเจ้าหน้าที่ฉีดสเปร์ยโดยเฉพาะ “Spray Man” + เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุด First Aids ทุก ๆ 2 กม. ของทุกระยะ (10K, 21K, 42K)
.
7. วางแผน และเพิ่มจำนวนหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่
– ประเภท Ambulance อย่างน้อย 30 คัน บนเส้นทางวิ่งทุกระยะ
– ประเภท Motorlance จำนวนอย่างน้อย 22 คัน ระยะ Mini Marathon จำนวน 4 คัน, Half Marathon จำนวน 8 คัน, Full Marathon จำนวน 10 คัน
– ประเภท Bikelance จำนวนอย่างน้อย 30 คัน ระยะ Mini Marathon จำนวน 6 คัน, Half Marathon จำนวน 10 คัน, Full Marathon จำนวน 14 คัน
– ประเภท Medic Runners เฉพาะสำหรับนักวิ่งเพซ 7 ขึ้นไป ระยะ Mini Marathon จำนวน 10 คน, Half Marathon จำนวน 20 คน, Full Marathon จำนวน 20 คน
*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ทั้งหมดบนเส้นทางจะมีสเปรย์ติดตัวอย่างน้อย 10 กระป๋อง
.
7. วางแผนการทำงานของทีม Medic บนเส้นทางโดยใช้การสื่อสารแบบดาวกระจาย และกลับมาที่ศูนย์อำนวยการ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าดูแลนักวิ่งที่บาดเจ็บ และ หรือป่วยในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที ต่อ 1 เหตุการณ์
.
8. จัดหน่วยมอเตอร์ไซด์ และ หรือรถขนส่งเสริม เพื่อขนส่งนักวิ่งที่บาดเจ็บและต้องการออกจากการแข่งขันกลางคัน จำนวนอย่างน้อย 12 หน่วย ระยะ Mini Marathon จำนวน 2 หน่วย, Half Marathon จำนวน 4 หน่วย , Full Marathon จำนวน 6 หน่วย
.
9. เพิ่มไฟส่องสว่างทุกจุดที่มืด อาทิ จุดกลับตัวของแต่ละระยะ แหลมพรหมเทพ อ่าวมะขาม โดยการใช้ไฟส่องสว่างแบบนีออน หรือบอลลูนไลท์ หรือไฟประดับทั่วไป หรือสปอทไลท์ หรืออื่น ๆ
.
10. เพิ่ม แบ่ง กัก อุ่น อาหารหลังเส้นชัยให้เพียงพอ กินอิ่ม
– “เพิ่ม” รายการอาหารอย่างน้อย 5 เมนูหลัก เพื่อไม่ให้นักวิ่งต่อคิวยาว และกระจายช่องรับอาหารให้มากขึ้น
– “แบ่ง” ช่องรับอาหาร สำหรับนักวิ่งแต่ละระยะให้ชัดเจนมากขึ้น
– “กัก” ปริมาณอาหารไว้ให้นักวิ่งกลุ่มหลังจำนวนอย่างน้อย 300 คน ของแต่ละระยะ
– “อุ่น” ร้อนอาหาร เพื่อให้นักวิ่งกลุ่มหลังโดยเฉพาะ
.
11. Amazing Coconut ยืนยันจะมีเมนูที่เป็น Signature ของ Phukethon “น้ำมะพร้าวอ่อน” ให้สำหรับนักวิ่งทุกคน
.
12. จัดทำเสื้อวิ่งแบบ Unisex เพื่อลดปัญหาขนาดเสื้อที่แตกต่าง และง่ายต่อการจัดการ
.
และทั้งหมดนี้คือ แนวทางการยกเครื่อง Phukethon 2020 ที่จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งน้องไข่นุ้ยและคณะผู้จัดฯ มีความพยายามและความตั้งใจอย่างสูงสุดว่าแนวทางการ “ยกเครื่อง Phukethon 2020” ที่เราวางไว้จะประสบความสำเร็จ พร้อมกับทำให้ Phukethon 2020 สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานงานวิ่งแบบสากลไปอีกขั้น
.
อย่างไรก็ดีน้องไข่นุ้ยและคณะผู้จัดฯ ยินดีน้อมรับทุกคำติชม และข้อเสนอแนะจากนักวิ่งทุกท่าน และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะนักวิ่งทุกท่านมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกเครื่อง Phukethon 2020 ไปด้วยกันครับ
.
#phukethon
#phukethon2019

Comment about the matter : น้องไข่นุ้ยและทีมงานประกาศ “ยกเครื่อง Phukethon 2020”