I Phuak Baa Running Gang

ครูชวนวิ่ง 2019 ” ครั้งที่ 1 ปี 2562

  


เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมทำความดีเพื่อสังคม ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ” ครูชวนวิ่ง 2019 ” ครั้งที่ 1 ปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวามคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ประเภทการแข่งขัน
– เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กม.
– วิ่งแบบฟันรัน ระยะทาง 5 กม.

ค่าสมัคร VIP ราคา 1,000 บาท / ทั่วไป ราคา 350 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 ท่านเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2562 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
สามารถสมัครได้ที่
-สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต กู้กู โทร.094 579 9911

**วันที่มารับเสื้อและเบอร์ติดหน้าอก 29-30 พ.ย.2562 ณ สำนักกิจการนักศึกษาชั้นล่าง เวลา 09.00-16.00 น. ***

Comment about the matter : ครูชวนวิ่ง 2019 ” ครั้งที่ 1 ปี 2562