I Phuak Baa Running Gang

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 3,000 คน ในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

  


วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 110 ปีสตรีภูเก็ต รายได้สุทธิสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน วันนี้ (29 ก.ย. 62) เวลา 06.10 น. ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการกุศล วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 110 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 8 , นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต, นางรุ่งนภา พุฒแก้ว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นางบุญเรือน คงสำราญ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นักเรียน ครู และประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

นางรุ่งนภา กล่าวว่างานเดินวิ่งการกุศลวิ่งด้วยใจไปด้วยกัน 110 ปีสตรีภูเก็ตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองครูศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเดินวิ่งเป็นการรวมพลังของนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธาซึ่งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนมีเส้นทางวิ่งผ่านเมืองเก่าภูเก็ตชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสอันทรงคุณค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสตรีภูเก็ตการจัดงานครั้งนี้มีนักวิ่งสมัครวิ่งเป็นจำนวน 3,000 คน มีผู้สนับสนุนกว่า 100 รายทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและ อปท.ทุกท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โดยเงินรายได้สุทธิทั้งหมดจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียนสตรีภูเก็ต

ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ตและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 110ปีสตรีภูเก็ต” ในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดผิดพลาด คณะผู้จัดงานขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทำแบบสอบถามออนไลน์ ทางQR Code ด้านล่างนี้ค่ะ เพื่อปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ

ขณะที่นายภัคพงศ์ ได้กล่าวว่า โครงการเดินวิ่งการกุศลวิ่งด้วยใจไปด้วยกันร้อย 10 ปีสตรีภูเก็ตได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินวิ่งซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้ส่งเสริมการออกกำลังกายมาโดยตลอดจนทำให้จังหวัดภูเก็ตของเราได้รับประกาศเกียรติคุณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองกีฬาหรือ Sport City การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจะส่งเสริมด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการรวมพลังของนักวิ่งเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตซึ่งเป็นลูกหลานของชาวภูเก็ตและจะเป็นอนาคตของชาติสืบไป

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-10 ในทุกรุ่นการแข่งขันซึ่งประกอบด้วย mini marathon 10.4 km. , Fun run 6.0 km. และ Fun run 3.6 km. นอกจากนี้ได้มีการจับรางวัลรายชื่อนักวิ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลห้องพักจาก โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา มูลค่ารางวัลละ 10,800 บาทด้วย ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ นายติณณภพ กระจ่างรส (M-0456), นายพัชรพล เพ็ชรศรี (F19-0997) และนายกริชติชัย แก้วแจ่ม (MO-0339)

Comment about the matter : โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 3,000 คน ในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล