I Phuak Baa Running Gang

วิ่งทดสอบเส้นทาง SPKrun2019 ระยะ10Km

  


วันนี้ทีมงาน ไอ้พวกบ้า ร่วมกับพี่ๆ Pacer4you เข้าร่วมเช็คเส้นทางวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระยะ 10Km 6km และ 3Km แต่วันนี้ ซึ่งได้แบ่งเช็คระยะกันไปเป็นทีม แต่ส่วนใหญ่ ทดสอบระยะ 10Km กันก่อน

วันนี้ทาง เวปไซด์ “ไอ้พวกบ้าวิ่ง” เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในการทดสอบเช็คระยะ ใหสมาชิกได้ชมกันนะครับ อนึ่งที่ขาดไม่ได้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ และ ทีมงานของ SpkRun ที่จัดน้ำอาหารให้

Tags :

Comment about the matter : วิ่งทดสอบเส้นทาง SPKrun2019 ระยะ10Km