I Phuak Baa Running Gang

กะทู้ฮาล์ฟมาราธอน 2019 Kathu Half Marathon 2019

  


วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักหลีกเลี่ยงสารเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อตนเองและสังคม โดยใช้กิจกรรมออกกำลัวกายเป็นสื่อกลาง
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิดใจ
3. สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ

ระยะที่ลงสมัคร
ประเภท เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ราคา 250 บาท
ประเภท ฟันรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร ราคา 250 บาท
ประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ราคา 300 บาท
ประเภท ฮาฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 450 บาท (คัทออฟ 3.30 ชั่วโมง)

สมัครได้ที่ กะทู้ฮาล์ฟมาราธอน 2019 Kathu Half Marathon 2019

ตัวอย่างเสื้อ Kathu Half Marathon 2019

ตัวอย่างเสื้อ Finisher Kathu Half Marathon 2019

สำหรับผู้ที่วิ่งจบระยะ 21 กม. CUTOFF 3.30 ชั่วโมง

รุ่นการแข่งขัน
รุ่นอายุ เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน)
ชาย หญิง
รุ่นทั่วไปชาย รุ่นทั่วไปหญิง

รุ่นอายุ ฟันรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร
ชาย หญิง
รุ่นทั่วไปชาย รุ่นทั่วไปหญิง
รุ่นทั่วไปชาย ในเขตกะทู้ รุ่นทั่วไปหญิง ในเขตกะทู้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รุ่นอายุ 13-16 ปี รุ่นอายุ 13-16 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 50 ขึ้นไป
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
ชาย หญิง
รุ่นทั่วไปชาย รุ่นทั่วไปหญิง
รุ่นทั่วไปชาย ในเขตกะทู้ รุ่นทั่วไปหญิง ในเขตกะทู้
รุ่นอายุ 16-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 50-59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ ฮาฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร
ชาย หญิง
รุ่นทั่วไปชาย รุ่นทั่วไปหญิง
รุ่นอายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 20-29 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

รางวัลและของที่ระลึก
เดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลเมตร
ไม่มีการแข่งขัน (ได้รับเหรียญรางวัลทุกท่าน)

ฟันรัน 6 กิโลเมตร
ลำดับที่ 1-10 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล
รางวัล Over All 1-5 ชายและหญิง 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 ตามลำดับ

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
ลำดับที่ 1-10 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล
รางวัล Over All 1-5 ชายและหญิง 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 / 500 ตามลำดับ

ฮาฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
ลำดับที่ 1-10 ชาย และ หญิง ได้รับถ้วยรางวัล
รางวัล Over All 1-5 ชายและหญิง 2,000 / 1,500 / 1,200 / 1,000 / 800 ตามลำดับ

นักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล

*** คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ***

เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัล

เส้นทางวิ่ง
เส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม.

เส้นทางฟันรัน 6 กม.

เส้นทางมินิมาราธอน 10.5 กม.

เส้นทางฮาฟมาราธอน 21 กม.

วันรับเสื้อ และ BiB วิ่ง
(เร็วๆนี้)

**อย่าลืมนำ QR Code หรือ บัตรประชาชน หรือ สำเนาหรือ ถ่ายรูปบัตรประชาชนตอนมารับเสื้อและ Bib ด้วยนะครับ**

กำหนดการ
22 ธันวาคม 2562
5.20 น. กล่าวรายงานโดย นางทัศนี แช่ทอง ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้
กล่าวเปิด โดย ดร.ชัยอนันต์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
5.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Half marathon ระยะ 21.0 กม.
6.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Mini Marathon 10.5 กม.
6.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ Fun run 6.0 กม.
6.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ เดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม.
8.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล / เงินรางวัล Over All / จับฉลากของรางวัลพิเศษ

การชำระเงิน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต
เงินสด ณ.เทศบาลเมืองกะทู้
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลรายละเอียดการสมัคร
กองการศึกษา เทศบาลเมืองกะทู้ 076-321073

ติดต่อ-สอบถาม ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร
LINE ID : @phuketsoftgroup
Facebook : Phuketsoftevents
สถานที่จัดงาน ณ. เทศบาลเมืองกะทู้

Comment about the matter : กะทู้ฮาล์ฟมาราธอน 2019 Kathu Half Marathon 2019