I Phuak Baa Running Gang

ราม พังงารัน 2019 หาดท้ายเหมือง

  

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวัทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ถนนเลียบหาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิถีธรรมชาติ

ประเภทการวิ่ง

– VIP 13/6/3 km 1500 บาท
วิ่งได้ทุกระยะ ได้ถ้วยรางวัลทุกคน ไม่มีการแข่งขันในรุ่นอายุ

– Walk and run 3 km 400 บาท
ไม่มีการแข่งขัน

– Fun Run 6 km 450 บาท
ถ้วยรางวัล 5 ใบ ในแต่ละรุ่นอายุ แบ่งเป็นรุ่นอายุทั้งชายและหญิง ดังนี้
Under 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / Over 60

– Mini Marathon 13 km 500 บาท
ถ้วยรางวัล 10 ใบ ในแต่ละรุ่นอายุ แบ่งเป็นรุ่นอายุทั้งชายและหญิง ดังนี้
Under 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / Over 60

และประเภท Fancy (นักวิ่งแฟนซี)
ถ้วยรางวัล 5 ใบ

สมัครได้ที่ Ram Phang Nga Run 2019

Comment about the matter : ราม พังงารัน 2019 หาดท้ายเหมือง