I Phuak Baa Running Gang

นักวิ่งเทรลกว่า 1,000 คนร่วมพิชิต “King of the Mountain Trail Run 2019”

  


นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 1,000 คน ร่วมพิชิตเส้นทางวิ่งธรรมชาติเขาพระแทวกับ “ธัญญปุระ” ในรายการ King of the Mountain Trail Run 2019 ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง King of the Mountain Trail Run 2019 ครั้งที่ 5 กล่าวต้อนรับโดยนายวิชชา ทองธรรมชาติ ผู้บริหารธัญญปุระ รีสอร์ท สุขภาพและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว พร้อมด้วยตัวแทนจากธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา และนักวิ่งชาวไทย ชาวต่างประเทศกว่า 1,000 คนใน 3 ระยะการแข่งขันคือระยะ 4 กม. 8 กม. และ 15 กม. เข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันวิ่ง King of the Mountain Trail Run 2019 ครั้งที่ 5 เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพร่างกายให้กับนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดย Coach Jay จากธัญญปุระ จากนั้นได้มีการอธิบายการแข่งขัน Trail run จากธัญญปุระ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ระยะทางประกอบด้วยระยะ 4 กม., 8 กม.และ 15 กม. โดยเส้นทางในการวิ่งเป็นการวิ่งบนเส้นทางที่ทอดยาวสลับกับความคดเคี้ยวของถนนที่มุ่งตรงสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว ทั้งนี้ธัญญปุระได้รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนงดการใช้ถุงพลาสติกโดยให้นำขวดน้ำของตนเองมาร่วมงาน ซึ่งสามารถเลือกเติมน้ำได้ตามจุดต่างๆ อย่างสะดวก ที่สำคัญยังเป็นการลดใช้ขวดน้ำพลาสติก ลดการเกิดขยะหลังจากจบการแข่งขันเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์และรักษาผืนป่าทางธรรมชาติ และต้นน้ำลำธารให้คงอยู่ต่อไป

การแข่งขันวิ่ง King of the Mountain Trail Run เป็นรายการที่ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการแข่งขันวิ่ง King of the Mountain Trail Run ปีนี้เป็นปีที่ 5 มีนักวิ่งจากไทยและต่างประเทศหลั่งไหลมาร่วมวิ่งกว่า 1,000 คน ทำการแข่งขันบนเส้นทางที่ทอดยาวสลับกับความคดเคี้ยวของถนนที่มุ่งตรงสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระแทว มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครซึ่งคอยให้บริการอยู่ตรงจุดต่างๆ ตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา หนึ่งในผู้จัดงานด้านกีฬาแถวหน้าของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากนักวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เครดิตเสียงใต้

Comment about the matter : นักวิ่งเทรลกว่า 1,000 คนร่วมพิชิต “King of the Mountain Trail Run 2019”